Locaties

Als ouder kiest u een dagverblijf dat bij u past en waar uw kind zich veilig kan voelen. U kunt kiezen voor verticale groepen, horizontale groepen of groepen per leeftijd.

De Drie Villa’s Kinderdagverblijven biedt verticale (0 tot 4 jaar bijeen) en horizontale opvang (baby- en peutergroep). Voor het ene kind is verticale opvang uitermate geschikt. Voor het andere kind zullen de prikkels en de diversiteit in leeftijd teveel onrust en drukte met zich meebrengen. Op een babygroep kan snel worden ingespeeld op de behoefte van het kind. Een peutergroep biedt het voordeel gerichter en actiever bezig te kunnen zijn met gerichte activiteiten en met de voorbereiding op de basisschool.