Opzeggen

Opzeggen van uw contract kan alleen schriftelijk. U kunt ons een brief of een email sturen. Het opzegtermijn is één kalendermaand. Er zijn enkele uitzonderingen op deze opzegtermijn.

Wij verzoeken ouders ruim van tevoren (twee maanden) de opzegging bij ons aan te geven met het oog op inplannen van pedagogisch medewerkers op de groep en/of plaatsing van (nieuwe) kinderen.

Laatste opvangdag is wanneer uw kind vier jaar wordt. Daarna wordt het contract automatisch verbroken.