Kinderdagverblijven
   Home » Algemene informatie » Plaatsen van een kind

   Plaatsen van een Kind

   Wij geloven dat kinderopvang toegankelijk dient te zijn voor alle kinderen.

   Geloofsovertuiging of geestelijke of lichamelijke beperkingen/achterstand zijn geen belemmering voor plaatsing bij De Drie Villa’s Kinderdagverblijven.

   Voorwaarde is echter wel dat wij de plaatsing moeten kunnen inpassen zodat wij de veiligheid kunnen waarborgen en uw kind de juiste verzorging ontvangt.

   Intakegesprek en wennen

   Ongeveer twee weken voordat uw kind bij ons komt nemen wij contact met u op voor een intakegesprek.
   Dit gesprek heeft als doel om de verzorging van uw kindje met pedagogische medewerkers te kunnen afstemmen en afspraken hierover te maken. Ook worden er tijdens het intakegesprek afspraken gemaakt over een wenperiode. De wenperiode wordt ingepland voordat de opvang definitief aanvangt. Het intakegesprek vindt plaats met de pedagogisch medewerker die uw kind als “aandachtskind” heeft. Zij zal uw directe aanspreekpunt worden.

   De wenperiode is, uiteraard, gratis!

   • Maak een afspraak
    voor een rondleiding

   • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid