Doelstelling

Het doel van De Drie Villa’s Kinderdagverblijven:

Het bieden van kleinschalige, professionele kinderopvang in huiselijke en warme sfeer.

Het is ons doel de kinderen veiligheid en geborgenheid te bieden en ze vanuit dat oogpunt de kans te geven goede hechtingsrelaties aan te gaan zowel met volwassen als met andere kinderen.

Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen onze kinderdagverblijven. Een plek waar een kind in balans kan opgroeien.

Bij het vaststellen van onze doelstelling zijn wij uitgegaan van de beschrijving die de Commissie Kwaliteit Kinderopvang geeft:

Het bieden van goede verzorging, begeleiding/opvoeding en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen, op een verantwoorde en veilige wijze. De kwaliteit van de kinderopvang dient te worden bepaald door het correct vervullen van de functie opvang.