Ziektebeleid

Gezondheid en welbevinden

Als een kind ziek is heeft het rust, extra verzorging en aandacht nodig. Op het dagverblijf kunnen wij dat niet bieden. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt.

Als een kind ziek is neemt de pedagogisch medewerker altijd contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerker van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt.

Koorts

Wanneer een kind ’s morgens koorts of verhoging heeft is het beter om het thuis te houden. Vaak worden kinderen in de loop van de dag zieker en is de drukte van de andere kinderen ze te veel waardoor ze alsnog opgehaald moeten worden.

Heeft een kind in de avond of nacht voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een paracetamol/zetpil gekregen, dan willen wij daar graag van op de hoogte worden gesteld. Het is niet de bedoeling om het kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar het kinderdagverblijf komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoogschieten en een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Bij koorts hoger dan 38,5°C dient een (duidelijk) ziek kind opgehaald te worden.

Medicijngebruik

Indien een kind medicatie dient te krijgen is het van belang dat er een formulier verklaring medicijnverstrekking door de ouders wordt ingevuld. Alleen medicatie die door de arts wordt voorgeschreven mag door de pedagogisch medewerkers worden toegediend (wet BIG).

Voor homeopathische/antroposofische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen dient het formulier ook te worden ingevuld. Het ingevulde formulieren zal worden bewaard in het dossier van het kind.

Parasieten en besmettelijke ziekten

Als een kind een besmettelijke ziekte heeft die of wat een gevaar kan vormen voor kinderen en volwassenen dan moet het kind thuisblijven tot het besmettingsrisico voorbij is.

Wanneer er een besmettelijke ziekte en/of parasieten geconstateerd zijn brengen wij de ouders op de hoogte door een brief op het infobord en de deuren te hangen met daarop informatie over de ziekte.

Voor ziekten veroorzaakt door parasieten (mijten, luizen, wormpjes) vragen wij de ouder(s) het kind te behandelen. Mochten wij dit op het kinderdagverblijf ontdekken dan nemen wij contact op met de ouders en vragen wij om het kind op te halen en thuis te behandelen. Het kind mag in principe daarna weer terugkomen, mits hij of zij geen andere kinderen meer kan besmetten.