Oudercomissie

Betrokken

Bij De Drie Villa’s Kinderdagverblijven vinden wij het belangrijk dat u, als ouder, betrokken bent bij de constante ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid.

Daarom hebben wij een actieve Oudercommissie. Deze commissie bestaat uit een groep ouders die als doel heeft de belangen van de kinderen en ouders te behartigen.

Bij De Drie Villa’s Kinderdagverblijven worden er per locatie 2 vertegenwoordigers (via enquête of aanmelding) gekozen die zitting nemen in de oudercommissie.

De Oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar samen om te vergaderen.

Rol Oudercommissie

Een oudercommissie heeft adviesrecht op de volgende onderwerpen, waarbij de vetgedrukte onderwerpen een duidelijke link hebben met pedagogische kwaliteit;

  1. Uitvoering van het kwaliteitsbeleid (leidster/kind-ratio, groepsgrootte, opleiding)
  2. Beleid op gebied van voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid of hygiëne
  3. Openingstijden
  4. Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  5. Klachtenregeling en aanwijzen leden klachtencommissie
  6. Wijziging van de prijs van kinderopvang