Aanmelden

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor kinderopvang via het inschrijfformulier.

Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een rondleiding te plannen, de mogelijkheden te bespreken, afspraken en een intake afspraak te maken. Het wentraject is kosteloos.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen om eerst een kijkje in de Drie Villa’s te nemen alvorens u het inschrijfformulier invult.

Opvang geschiedt altijd via een contract. Verbonden aan het contract zijn de Algemene Contractuele Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement. Beiden worden u bij het contract opgestuurd en zijn bindend.

Alle contractuele wijzigingen dienen schriftelijk – per brief of email – plaats te vinden.

Voor inschrijving berekent onze organisatie geen inschrijfgeld of administratiekosten.