Corona richtlijnen

Op deze COVID-19 webpagina informeren wij u over de richtlijnen die het RIVM vaststelt voor de kinderopvang. Deze richtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast aan de huidige situatie (gele markering geeft wijziging aan). Daarnaast hebben onze drie locaties locaties aparte afspraken met de ouders aangaande specifieke COVID-19 regels.
Hierin kunt u lezen welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers treffen om de veiligheid van kinderen, ouders en collega’s te waarborgen. Wij verzoeken u vriendelijk het protocol van het RIVM en de richtlijnen van uw locatie in acht te nemen.
Zo kunnen wij samen gezond blijven!

Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen met uw eigen locatie, via de mail info@dedrievillas.nl of direct met de afdeling P&O Lianne van de Kant, mobiel 0654783480 of Joyce de Bruijn, mobiel 0654783481.

Protocol kinderopvang COVID 19